Avetid

AVETID rep una subvenció de l'Institut Valencià de Cultura per al seu programa anual d'activitats

L'Associació d'Empreses d'Arts Escèniques del País Valencià (AVETID) ha rebut de l'Institut Valencià de Cultura de la Generalitat Valenciana la quantitat de 28.000 euros, en concepte d'ajudes a associacions professionals del sector,  per a la realització del programa d'activitats anuals de desembre de 2020 fins a novembre de 2021.

Institut Valencià de Cultura Magia
Foto de TEA3, autor de l'article

TEA3

Equip de redacció

Diseñado y desarrollado por Eclectick