Actualitat

L'aposta de l'Institut Valencià de Cultura per la igualtat de gènere

Les tres obres amb les quals l'IVC obri la temporada teatral al Rialto estan escrites i dirigides per dones

La creació no coneix de gèneres. Ells creen, elles creen. En canvi, a l’hora de mostrar eixa creativitat una dona continua tenint més obstacles que un home. Menys que abans, però encara molts. D’ahí que seguisquen sent necessàries polítiques públiques de promoció de la igualtat de gènere en el món de les arts escèniques, com en el món en general. 


Tot i no ser una qüestió exclusivament numèrica, promoure una major representació femenina en la programació escènica es, sense dubte, una de les accions per a seguir corregint una situació anòmala: l’aclaparadora majoria masculina en els cercles d’autors i directors teatrals. Anar trencant eixa dinàmica es un dels propòsits l’Institut Valencià de Cultura. Tot i ser només un exemple, cal destacar que els tres primers muntatges de la temporada programats per l’IVC al Rialto estan escrits i dirigits per dones.
Pot ser només un exemple, però tampoc és casualitat. “La igualtat de gènere està en l’ADN de l’IVC, des dels seus orígens i en totes les disciplines artístiques de les quals ens ocupem i preocupem”, explica el director de l’Institut Valencià de Cultura, Abel Guarinos.

“Queda camí per a arribar a la igualtat de gènere, però note que ens estan buscant, que està fent-se un poc de discriminació positiva”, assenyala Isabel Martí, autora i directora del primer dels espectacles programats, ‘Fes-me un lloc’. Al seu parer, també és en bona mesura una qüestió generacional: “en les generacions més majors, quasi tot són autors i directors”. En canvi, afig, en les més joves això ja va canviant.

‘Fes-me un lloc’ parla dels joves i de les seues dificultats, sobretot en l’àmbit laboral, amb una taxa d’atur juvenil desbordada, al voltant del 40%. I té la peculiaritat de que tot l’elenc és també gent jove, d’entre 20 i 26 anys. I no només el repartiment: també l’equip creatiu està integrat per menors de 30 anys, cadascú d’ells, això si, amb un mentor de més experiència que li dóna suport.

“El discurs feminista en la societat és més evident i sura més, també en les arts escèniques, i eixe discurs també travessa les polítiques culturals, i més amb governs progressistes”. És l’opinió de Patrícia Pardo, autora i directora del muntatge ‘Perenne’, qui no obstant remarca que igualar la presència d’homes i dones en les programacions no és suficient, doncs el masclisme està present en actituds, clixés, dinàmiques... que costen de trencar. “No ha passat tant de temps des de quan no hi havia cap producció ideada per cap dona”, assenyala.

‘Perenne’ és un espectacle de circ contemporani que té com a tema motor l’amor i el pas del temps. De la por a morir sense amor, de les cures o de l’expectativa d’ésser dignes de ser amats. De la responsabilitat d’amar. Tot a través del clown, les acrobàcies terrestres i aèries, equilibris, malabars, dansa, una bateria rock star i cinc monòlegs.

La tercera de les obres concebudes per dones i que ha programat l’IVC entre octubre i el primers dies de desembre per a començar la temporada al Rialto és Les Saurines, que conta la història d’un poble que s’ha quedat sense aigua. Les Saurines és la història d’un camp d’ametlers. La història del llegat de les dones d’una família i un pèndol que travessa el temps. D’allò que està ocult baix la terra, dels secrets i les coses que amaguem i que, inevitablement, afloren un dia qualsevol, vulguem o no, com l’aigua d’un brollador.

La seua autora i directora és Mafalda Bellido i, en matèria d’igualtat de gènere, creu que “s’ha avançat prou, però no s’arribarà a la igualtat real fins que deixe de sorprendre que es programe a tres dones en el teatre públic”. “Encara ens sorprenen coses que deurien ser totalment normals”, ressalta.

Polítiques culturals d’igualtat

La promoció de la igualtat de gènere va, en el cas de l’IVC, molt més enllà. Pot dir-se que eixa voluntat impregna tota l’acció de l’Institut.

En matèria de música, per exemple, en tots els festivals musicals que organitza l’IVC es programen grups i cantants en igualat de gènere (mínim un 40% de dones), arribant a sobrepassar, en festivals com ara Polirítmia, el 50% fàcilment.

Aíxí mateix, tots els encàrrecs de composicions musicals es fan de manera paritària, igualitària, per al mateix nombre de compositores que de compositors. I tots els jurats dels Premis i dels Certàmens, així com els actes concrets de Presentació de diferents esdeveniments, també tenen en compte la igualtat de gènere.

El mateix passa en el camp audiovisual. En les ajudes a la producció l’IVC fomenta la igualtat de gènere en els curtmetratges, que són la base per a un futur, on la igualtat està present en totes les produccions audiovisuals. En el nombre total de curtmetratges i multiplataforma de ficció subvencionats ha d’haver-hi paritat de gènere en la direcció. A aquest efecte, de les produccions subvencionades, almenys el 40 % han d’estar dirigides per homes i almenys el 40% per dones.

També, amb una puntuació extra, es fomenta la participació de les dones en llocs de responsabilitat dins dels equips de producció de les pel·lícules. I quant als continguts, es dóna una puntuació extraordinària a aquells projectes on les dones són protagonistes de les històries que conten els guions que se presenten a les convocatòries.

Administracions públiques Teatre Institut Valencià de Cultura Feminisme
Foto de Sergi García, autor de l'article

Sergi García

Periodista

Diseñado y desarrollado por Eclectick